Sự phục hồi của tỷ giá NZD / USD làm suy yếu bởi sự phân kỳ của RSI

Trong hai bài viết trước, chúng tôi đã thảo luận về lý do tại sao tỷ giá hồi phục của NZD / USD bị phá hủy bởi sự phân kỳ của RSI và tại sao vẫn có hy vọng tránh được kịch bản giảm giá. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét lý do tại sao Phân kỳ RSI, hoặc sự phân kỳ giữa Tỷ giá NZD / USD và Tỷ giá USD / JPY, là một vấn đề như vậy. Và chúng ta sẽ xem xét các giải pháp là gì. Trong phân tích cuối cùng, chúng ta sẽ thấy rằng các giải pháp không quá khó, và trên thực tế, chúng rất dễ và không mất bất kỳ khoản tiền hay tài sản nào.

Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn vào chỉ số RSI là gì. Nó là một công cụ thống kê được thiết kế để đo lường những gì thị trường tin tưởng về con đường tiền tệ dự kiến. Và giống như tất cả các công cụ thống kê, nó phải chịu những hạn chế khác nhau.

Thật sai lầm khi tin rằng sự phục hồi của tỷ giá NZD / USD bị phá hủy bởi sự phân kỳ của RSI là do thực tế là thị trường không tin rằng tỷ giá USD / JPY sẽ tiếp tục tăng. Đây không phải là trường hợp nào cả. Thị trường không quan tâm đến kỳ vọng của thị trường. Nó chỉ quan tâm đến thông tin mà RSI cho chúng ta biết.

Điều đó không có nghĩa là chỉ số RSI không phải là một chỉ số về kỳ vọng của thị trường. Nó là. Nhưng, như một quy luật, nó không thể được sử dụng để dự đoán những người tham gia thị trường nghĩ gì.

Những người tham gia thị trường có quyền lợi theo hướng mà họ nghĩ rằng thị trường đang diễn ra. Và đó là nơi chúng ta sẽ tìm ra vấn đề. Nếu những người tham gia thị trường quá không chắc chắn về hướng mà thị trường đang diễn ra, họ không thể đưa ra quyết định có lợi cho bản thân hoặc khách hàng của họ.

Ví dụ: nếu chỉ báo RSI cho thấy thị trường sắp tăng và thị trường dự đoán rằng Tỷ giá NZD / USD sẽ giảm, thì những người tham gia thị trường sẽ đưa ra một quyết định sai lầm. Và họ sẽ sai đến mức mất tiền, hoặc đưa ra lựa chọn tồi.

Đó là nơi chúng tôi tìm thấy vấn đề. Nếu chúng ta sử dụng Tỷ giá NZD / USD để dự đoán thị trường, và hóa ra tỷ giá hồi phục của tỷ giá NZD / USD bị phá hủy bởi phân kỳ của RSI cho thấy thị trường đang dự đoán sự sụt giảm, thì những người tham gia thị trường không chính xác. Tỷ giá NZD / USD trên thực tế là chỉ số chính xác nhất về kỳ vọng của người tham gia thị trường về hướng mà thị trường đang đi. Đó là, họ không chính xác, và họ đang đưa ra quyết định tồi.

Chúng tôi không nói rằng chỉ báo RSI là một chỉ báo xấu hoặc nó không hữu ích. Nhưng, nếu chúng ta sử dụng nó để dự đoán thị trường, chúng ta chỉ phải sử dụng nó trong một phạm vi hạn chế.

Một trong những lý do quan trọng nhất khiến cho chỉ số RSI là một chỉ số quan trọng về kỳ vọng của những người tham gia thị trường về hướng mà thị trường đang đi là nó không bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng. Nó bị ảnh hưởng bởi dữ liệu và không có gì khác. Những gì nó đo lường là sự thay đổi giá cổ phiếu giữa hai phiên giao dịch.

Những gì nó đo lường là thay đổi giá trong hai phiên giao dịch. Đó là sự thay đổi giá trong Tỷ giá NZD / USD giữa hai mức giá đóng cửa trên một thị trường.

Những gì chúng ta tìm thấy khi chỉ báo RSI được sử dụng để dự báo thị trường là nó mang lại cho chúng ta cảm giác về trạng thái tâm lý của thị trường và trạng thái tâm trí của nó không có lợi cho bạn. Chỉ báo RSI đang nói với chúng tôi rằng thị trường đang lo lắng về sự phục hồi của tỷ giá NZD / USD bị phá hủy bởi sự phân kỳ của RSI và sẽ không phục hồi.

Ý thức về thị trường này không phải là những gì bạn mong đợi từ một chỉ số thị trường và nó không phải là những gì người tham gia thị trường mong đợi từ nó. Đây là nơi mà Tỷ giá hồi phục của NZD / USD bị phá hủy bởi phân kỳ RSI cho thấy màu sắc thực sự của nó. Nó nói với thị trường rằng thị trường đang kỳ vọng Tỷ giá NZD / USD sẽ giảm và nó sẽ phục hồi. Thị trường đang dự đoán một sự điều chỉnh thị trường.

Written by
admin